Den store misforståelsen med stempling

Den store misforståelsen

Stemplingsur - en moderne løsning, eller noe som hører fortiden til?

Mange sitter med den oppfatning at stemplingsur og tidsstempling av arbeidstid er noe som henger igjen fra fortiden, og som ikke har noe med det moderne arbeidslivet å gjøre. Dette er kanskje en av de største misforståelsene mange har om digitale stemplingsur.

shutterstock_761907295

Et gufs fra fortiden?

Et stemplingsur kan ofte virke som et lite tidsriktig signal å sende til sine ansatte, ettersom mange verdsetter tillit i det moderne arbeidslivet. Mange himler med øynene og mener ofte at det viktigste er hvilken jobb de gjør, ikke når den gjøres.
Etter å ha pratet og lyttet til flere norske ledere er det derimot en helt annen historie som blir fortalt.

Kan hindre utbrenthet og stress

Når ansatte stempler seg inn og ut setter du tydelige rammer for hva som er arbeidstid og ikke. Alle har godt av tydelige grenser for arbeidsliv og fritid, noe som i mange tilfeller fører til mer fokuserte og produktive ansatte når de er stemplet inn. I tillegg vil et stemplingsur som brukes for å registrere arbeidstid gi nøyaktige timelister basert på når den ansatte faktisk har vært på jobb. En timeliste som fylles ut i ettertid kan ofte ha feil eller være vanskelig for ledere å tyde. Dette legger ofte grunnlag til konflikter og uro på arbeidsplassen mellom de ansatte og ledere.

I dag er det flere aktører som tilbyr timeregistrering og sanntidstempling i digitale og moderne former. Tidsbanken tilbyr en brukervennlig løsning der man selv kan bestemme om ansatte stempler tid på en fellesskjerm inne i lokalene, egen mobil, eller på nettbrett. Alt kan avgrenses til internettet på jobben om man ønsker det.

 

shutterstock_181788938

Tillit til ansatte

Et av argumentene som går igjen for skeptikerne til stempling er at sanntidsstempling er å overvåke ansatte. Det bunner ofte i en frykt for at ansatte skal føle seg overvåket og nekte å ta i bruk systemet. Erfaringer fra ledere som har tatt i bruk digitale systemer for timefangst beskriver et helt annet bilde.

For det første vil de ansatte alltid ha mulighet til å jukse, selv om muligheten begrenses i stor grad med moderne løsninger. Om det er jukserne man er ute etter å ta er nok motivasjonen for en digital løsning feil.

Ansatte vil med et system som for eksempel Tidsbanken kunne følge opp timelistene sine fortløpende, dette betyr at du i bunn og grunn luker bort alt av konflikter rundt timelister. Noe som gagner ledere i like stor grad som ansatte. Med egen web-app på mobil kan ansatte enkelt sjekke timelister, skiftplaner og rutinebeskrivelser samtidig som de kommuniserer med ledere. Erfaringen er at slike digitale stemplingsur ikke svekker tillit, men tvert i mot åpner opp for mer selvstendige og fornøyde  ansatte.

...

Vil du vite hva andre i din bransje gjør for å spare penger?

Da bør du snakke med Karl-Erik. Han har flere år bak seg i Tidsbanken og har hjulpet flere 100 bedriftsledere i produksjonsindustrien til en mer effektiv og lønnsom virksomhet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.