Fang tiden på prosjektene dine

Fang tiden på prosjektene dine

Del opp arbeidstiden nøyaktig, og få betalt for alt arbeidet

Tidsbanken er helt uvurderlig for oss når det kommer til timefangst på prosjekter, og for oss er det det mest komplette systemet i markedet

Øystein Huus - PSW Technology

Får du betalt for ekstraarbeid?

Fang tiden på en enkel måte

Vet vi hvor vi egentlig bruker timene våre? Kaster vi bort timer? Hvilke prosjekter tjener vi faktisk penger på?
Dette er spørsmålene som var utgangspunktet for den første versjonen av Tidsbanken for over 20 år siden. Mange virksomheter fanger arbeidstid og vareforbruk på bare ett nivå. Dette gjør at det i ettertid er vanskelig å vite hvor prosjektet gikk galt, og om man taper penger på det. Derfor anbefaler vi at du deler opp arbeidstiden på tre nivåer: Prosjekt, delprosjekt og aktiviteter. Hvor mye du ønsker å dele opp arbeidstiden velger du helt selv, men vår erfaring er at de som deler opp arbeidstiden på 3 nivåer l
ærer hvor de kan bli bedre, gir mer nøyaktige tilbud i fremtiden, og får mer motiverte ansatte som kan følge med på sine egne timebudsjetter.

Du kan differensier mellom fastpris og timepris i ordrene, og separere ut ekstraarbeid som ikke inngår i avtalen. Dette vil øke inntjeningen, og samtidig skape trygghet for deg og dine kunder ved å dokumentere alle timene du bruker
 
Før timer fortløpende og få med alle timer dere arbeider. Husk at manuell føring av timer skaper merarbeid og unøyaktighet.

Tidsbanken gir oss betydelig bedre kontroll med tidsforbruket

Jacob Størksen - Størksen Rustfrie Industrier AS

Flere fordeler

1
Enkel og rask bytting mellom prosjekter
...

For ansatte er bytting mellom prosjekter eller arbeidsoppgaver i løpet av dagen enkelt. La de bytte fra sin egen mobil, eller en fellesskjerm dere har tilgjengelig. Byttingen skal være enkel slik at ansatte ikke gjør feil, og det skal gå fort slik at det ikke går utover andre arbeidsoppgaver.

2
Del opp prosjektene
...

Mange virksomheter fanger arbeidstid og vareforbruk på bare ett nivå. Dette gjør at det i ettertid er vanskelig å vite hvor prosjektet gikk galt, og om man faktisk taper penger på det.
Derfor anbefaler vi at du deler opp arbeidstiden på 3 nivåer.

  • Prosjekt
  • Delprosjekt
  • Aktivitet

Systemet er fleksibelt og du velger selv hvor detaljert du ønsker å være.

Vi fakturerer alltid riktig ut mot kundene våre takket være Tidsbanken

Jon Marsteintrædet - Collicare Logistics AS

3
Følg fremdriften dag for dag
...

Med å legge inn timebudsjett på hver aktivitet kan du følge utviklingen og fremdriften for hver dag. Fremdriftsplanen oppdaterer seg automatisk når dine ansatte fører timer. Da kan du se om timebudsjettene holdes, og sette inn nødvendige tiltak i tide om det skal være behov for det.

4
Integrasjoner
...

Du kan opprette prosjekter og timebudsjett i Tidsbanken eller vi kan lage en integrasjonsløsning mot dine eksisterende systemer. Er du i tvil om vi løser dine behov for integrasjon? Les om hvordan vi løste PSW Technology sine utfordringer her.

Få tilsendt priser og mer informasjon

Fyll ut skjemaet så sender vi deg priser og mer informasjon tilpasset din bransje.