Tidsbanken for butikker, hoteller og restauranter

Tidsbanken for butikker, hoteller og restauranter.

Tidsbanken brukes hver dag av 130 000 ansatte i mer enn 3 000 norske bedrifter.

Forenkle lønn

Spar tid på manuell utregning av tillegg. La Tidsbanken gjøre det for deg

Dynamisk vaktliste

Ledere påvirker med budsjetter, avdelingsledere planlegger enkelt og ansatte er alltid oppdatert.

Personalliste

Alltid oppdaterte lister når de ansatte er på jobb. Aldri mer manuelle loggbøker.

Fang tiden med Tidsbanken

Med Tidsbanken har du verktøyet for å planlegge riktig bemanning til rett tid, få timelistene riktig og som gir deg oversikten du trenger for å gjøre din bedrift mer lønnsom.

Først og fremst har vi spart mye tid! Tidsbanken er en enkel, rask og fleksibel måte å effektivisere denne delen av driften på.

Heidi Næss - Biltema

Vaktlistene som hjelper deg å planlegge riktig

Vaktlistene beregner lønnskostnader automatisk når du endrer planen slik at du alltid har full kontroll. Spar tid og frustrasjon ved å bruke vakttorget til å legge ut ledige vakter til dine ansatte.

Planlegg raskt og effektiv med forhåndsdefinerte vakter. 

Ved å ta i bruk Tidsbanken for alle Bilbutikk1 avdelingene anslår vi å kunne spare rundt 170 000 kroner kun på å kutte ned tiden brukt på administrativt arbeid og riktigere lønn

Jan Arild Larsen - Servicemarkedssjef, avdeling Fredrikstad

Med Tidsbanken vet alle når de skal på jobb.

Ofte kan vaktlisten være et frustrasjonsmoment for ansatte og ledere. Spar tiden du bruker på å ringe og sende SMS til ansatte for å få vaktlisten til å gå opp. 

 

  • Ansatte vet alltid når de skal komme på jobb når de har en oppdatert vaktliste i lommen.
  • Del ledige vakter med ansatte i vakttorget og la ansatte ønske seg disse vaktene. Du godkjenner hvem som får vakten.
  • Unngå alt styret med vaktbytter. De ansatte spør hverandre om å bytte og du holder oversikten. Vaktlisten oppdateres med byttene. Alt på ett sted.

Som leder navigerer du deg lett rundt i systemet, slik at du fort finner det du er på jakt etter, og som ansatt får du enkelt oversikten over vaktplanen .

Patrick Nordkvelle - MegaFlis

Ta kontroll over lønnsomheten

Jobb systematisk med å motivere dine ansatte til å bidra til høyere omsetning per arbeidstime og jobb for å holde lønnskostnadene nede. 

Med Tidsbanken har du verktøyskassen som hjelper deg med å kontrollere de viktigste nøkkeltallene i din virksomhet.

 

Få demo

Vi bemanner etter omsetning per time, og det er viktig å sette inn timer på de riktige stedene!

Charlotte K. Strønen - Kultursjef, Godt Brød

Vaktlister og timelister i samme system

La Tidsbanken gjøre den kjedelige jobben.

Med et selvforklarende grensesnitt gjør dine ansatte og Tidsbanken alt arbeidet med timelistene selv.

Utregning av pauser, og eventuelle ubekvemstillegg, helge/natt og kveldstillegg tar Tidsbanken seg av.

Det eneste du trenger å gjøre er å se gjennom og godkjenne før alt overføres elektronisk til ditt lønnssystem eller din regnskapsfører.

Disse problemene løser stempling:

  • Ansatte kommer på jobb når de skal og jobber timene de skal
  • Bedre stemning og mindre irritasjon over ansatte som jobber mindre enn forventet
  • Betal kun for reel arbeidstid
  • Lønnsgrunnlaget er alltid klart.

 

Få pristilbud

Vi sparer 75 000,- i året kun på forenklet lønnskjøring ved hjelp av Tidsbanken

Mette Bergdal - Daglig leder, Kafé Koselig

Enkelt å følge lovverket med Tidsbanken

Ledere i Norske bedrifter har mye å passe på, og dette kan få uheldige konsekvenser. Med Tidsbanken får du verktøyet som gjør at du ikke betaler ut for mye i sykelønn, at du følger arbeidsmiljøloven for overtidsarbeid og at alle ansatte har tatt ut feriedagene som de skal.

b.young sparer 1,5 årsverk med Tidsbanken!

Øyvind Lie - b.young

Trygt i gang med nytt system

Få de gode rådene som gjør at du ikke kaster bort penger unødvendig.

Tidsbanken har hjulpet mer enn 3 000 store og små norske virksomheter til å spare lønnskostnader hver måned.

Tidsbankens erfarne konsulenter hjelper din bedrift trygt i gang med nytt system og sørger for at du du følger gjeldende regelverk uten å betale ut for mye i lønn.

 

Få demo

Nå bruker jeg ikke mer enn 5 til 10 minutter på å klargjøre det til lønn, men det viktigste er at ansatte kan være trygge på at de får riktig lønn. Det er både vi og de ansatte tjent med

Vlada Bidvaite - Butikksjef, MegaFlis Billingstad

Unngå dobbelt arbeid

Tidsbanken er integrert med de aller fleste lønnsystemene i markedet. Dette gjør at tiden våre kunder bruker på lønnsbehandling kan kuttes ned til minutter.

Spar kostnader til regnskapsfører ved å overføre lønnsgrunnlaget digitalt.

 

Få demo

Alt av overtid og tillegg genereres automatisk i henhold til våre regler slik at lønnsgrunnlaget alltid ligger klart i systemet!

Audun Stene - Daglig leder, Fugl Fønix Hotel

Problemer vi løser for butikker, hoteller og restauranter

 

Betaler du for mye lønn?

Veldig mange ansatte fører fortsatt timelistene sine på papir i slutten av måneden. Det kan være vanskelig å huske langt tilbake i tid. Ved å benytte sanntidstempling beregnes det kun lønn for det den ansatte faktisk jobber, og ikke det den ansatte var planlagt.

Del vaktlisten med dine ansatte

Er du lei av å få spørsmål fra ansatte som er i tvil om når de skal på jobb? Vaktplanlegging er en helt kritisk del av jobben for mange, derfor bør man også derfor bruke hjelpemidler som gjør jobben enklere, og som samtidig legger til rette for færre spørsmål og mer selvstendige ansatte.

Må du betale sykepenger til ringevikarer?

Tilkallingsvikarer eller ringevikarer kan ha rett på sykelønn, dersom visse vilkår er oppfylt. Det som gjelder er opptjeningstid, dokumentasjonsplikt og meldeplikt.

Riktig bruk av personallister

Unngå bøter fra myndighetene, løs utfordringen med personallister på en enkel måte.  Ved å la ansatte registrere seg inn og ut digitalt vil personallisten alltid være oppdatert med riktig informasjon, samtidig som du kan bruke registreringene som lønnsgrunnlag.

Automatisk beregning av alle tillegg

Bruker du timevis i slutten av hver lønnsperiode på å regne ut alle tilleggene til dine ansatte? Mange bruker unødig med tid på dette, og risikerer at utregningene blir feil. Systemer som regner dette ut for deg, sparer deg for tid, samtidig som man sikrer at utregningene er riktige.

Hvorfor du ikke bør bruke Excel til vaktplanlegging

Excel har lenge vært det foretrukne verktøyet for vaktplanlegging for et stort flertall av bedrifter i Norge. Nå ser vi dog et skifte fra Excel og over til mer moderne og fleksible løsninger for planlegging. Løsninger som er enkle å dele med ansatte, og som åpner opp for å planlegge på bakgrunn av bedriftens viktigste nøkkeltall.

Optimaliser vaktlistene ved bruk av OPAT

Vet du hvor mange kroner i timen dere må tjene for at det hele skal gå rundt? Vet dine ansatte hvilket mål de jobber mot? De ansatte vil jobbe hardere mot et mål de kjenner og har eierskap til. 

La ansatte registrere tips rett inn i Tidsbanken

Har dere oversikten over tipsen de ansatte får inn? Nå som arbeidsgivere i restaurantbransjen er pliktige til å innrapportere ansattes tips er det helt avgjørende at du enkelt kan få oversikten over dette.

Kan ansatte som er sykemeldt jobbe overtid?

Hovedregelen er at en ansatt skal ikke tjene på å sykemelde seg. Frivillig merarbeid er lov så lenge sykemeldingen nedjusteres i henhold til det den sykemeldte jobber mer. Pålagt overtidsarbeid er derimot noe man ikke kan pålegge sykemeldte ansatte.

Har du 15 minutter?

Fyll ut skjemaet og få en kort innføring i mulighetene systemet gir deg.