HMS System

Få HMS, personalhåndbøker og rutiner samlet på ett sted

Tilgjengelig for alle ansatte på mobil og PC

Med å bruke Tidsbanken sitt HMS-system kan vi enkelt sikre sikkerheten og ivaretagelsen av alle ansatte

Jon Marsteintrædet - ColliCare Logistics AS

Tilgjengelig for alle

Samler dere viktige HMS rutiner i permer? Nedstøvete permer som ikke er tilgjengelig for ansatte blir i liten grad brukt, og ansatte får et distansert forhold til HMS rutinene til bedriften. Ved å digitalisere HMS rutinene vil du tilgjengeliggjøre rutinene for de ansatte der de er. Uansett om de bruker mobil, nettbrett eller PC. Da legger du til rette for at ansatte kan bruke rutine aktivt i sin arbeidshverdag, i tillegg som du kan legge på leserbekreftelse på de dokumentene som er ekstra viktig at de har lest. Da har du alltid kontroll på at alle faktisk har lest seg opp på disse rutinene.

 

Samle alt i ett system

I kvalitetsmanualen er det ikke kun HMS rutiner som kan legges inn. Her kan du legge inn alt av rutiner og dokumentasjon som dere ønsker å få digitalisert. HMS, personalhåndbøker, datablader, beredskapsplaner og mye mer. Med dette så slipper du og de ansatte å forholde dere til flere systemer, da slipper dere at det hele blir uoversiktlig og rotete.

 

Egen HMS-Mal

Vi tilbyr også vår helt egen HMS-mal som er utarbeidet i samarbeid med HMS-rådgivere for å kunne gi dere en hjelpende hånd i gang med HMS-arbeidet. Malen gir dere forslag til struktur for en best mulig struktur for HMS-rutinene deres. Her ligger flere lover og reglement som gir et godt utgangspunkt for videre HMS arbeid. Med dette sparer dere tid, og kommer raskt og riktig i gang med arbeidet.

 

Internkontroll med HMS-håndbøker er gjerne noe som ikke så mange andre timeregistreringssystemer har, og som er greit å ha i et system som alle ansatte allerede bruker daglig!

Audun Stene - Daglig leder, Fugl Fønix Hotel

Kom i gang

1
Samle alt på ett sted
...

Med Tidsbanken sin Kvalitetsmanual kan du samle alt av dokumenter og rutiner. Ønsker du hjelp i gang legger vi inn vår mal for HMS-håndbok og Personalhåndbok. Slutt å veksle mellom flere systemer, ta heller og samle alt i ett system. Det er enklere for deg å administrere, og bedre for de ansatte å ett felles samleverk av informasjon.

2
Inkluder de ansatte
...

Alle ansatte vil ha kvalitetsmanualen tilgjengelig fra deres egen enhet, enten det er nettbrett, mobil eller PC. Her kan de ansatte legge igjen kommentarer på dokumenter, slik at forbedringsarbeidet blir enda enklere. Ved å ha en inkluderende og interaktiv plattform øker sannsynlighet for at ansatte medvirker til blant annet HMS arbeidet, slik at medvirkningsplikten oppfylles.

Digitaliser HMS-arbeidet ved hjelp av Tidsbanken

3
Leserbekreftelse
...

Legg på leserbekreftelse på de dokumentene som du mener er høyst nødvendig at ansatte leser. Da kan du være trygg på at ansatte er oppdatert på de viktigste rutinene. På denne måten unngår du eventuelle avvik som kan oppstå om rutinene ikke følges.

4
Spar tid
...

Må du svare på de samme spørsmålene om og om igjen?

Ikke bruk tid på repeterende spørsmål, legg heller til rette for at ansatte kan finne svarene selv. Legg inn rutiner og prosedyrer i form av tekst, bilde eller video. Dette kutter ned opplæringstiden for nyansatte, samtidig som du også legger til rette for at ansatte gjør den samme jobben på samme måte. Fremstå mer profesjonelt og få det riktig første gangen, hver gang.

 

Få tilsendt priser og mer informasjon

Fyll ut skjemaet så sender vi deg priser og mer informasjon tilpasset din bransje.