Vaktbytte

La ansatte bytte vakter

vaktbytte

Vaktbytte i Tidsbanken gjør det enkelt for ansatte å bytte vakter seg i mellom. Bytte må alltid godkjennes av leder slik at du aldri mister oversikten.

Unngå unødige forstyrrelser, la de ansatte avtale bytte seg imellom slik at det eneste du må gjøre er å avslå eller godkjenne et eventuelt bytte. Vaktplanen oppdaterer seg automatisk om byttet godkjennes.

Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for å sette opp arbeidsplanene til sine ansatte. En arbeidsplan er bindende inntil den endres på lovlig måte. Arbeidstakere har ikke myndighet til å endre gjeldende arbeidsplaner på egen hånd. Hvis to ansatte likevel bytter vakter uten godkjenning fra sin leder, kan dette skape flere problemer, og i verste fall få uønskede konsekvenser. Gi ansatte mer ansvar, samtidig som du fortsatt har full oversikt og kontroll med vaktbytte i Tidsbanken.

 

  • Enkelt i bruk
  • Selvstendige ansatte
  • Full oversikt
...

Vil du vite hva andre i din bransje gjør for å spare penger?

Da bør du snakke med Andrea. Hun har hjulpet over 1000 bedriftsledere til en mer effektiv og lønnsom virksomhet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.