Visma.net
visma logo

Integrasjon med Visma.net

Vi leverer en toveis intergasjon med Visma.net. Opprett prosjekter, delprosjekter og kunder i Visma, og før tid mot disse i Tidsbanken. Vår integrasjon skaper en sømløs digital flyt av dine data mellom systemene for optimal effektivitet, brukervennlighet og prosjektkontroll.  

Fleksibelt system som dekker behov uavhengig bransje

Tidsbanken er helt uvurderlig for oss når det kommer til timefangst på prosjekter, og for oss er det det mest komplette systemet i markedet

Øystein Huus - PSW Technology

Sømløs flyt

Fra Visma.net til Tidsbanken

Opprett prosjekter, delprosjekter og kunder i Visma.net, og få disse synkronisert over til Tidsbanken. Da vil du og dine ansatte enkelt kunne stemple eller registre tid mot disse. Status vil også bli med over på prosjekter og delprosjekter slik at det kun er aktive prosjekter som er åpen for timeføring. Blokkeres et prosjekt i Visma, vil det automatisk også blokkeres i Tidsbanken. Typiske eksempler på en blokkering vil være om prosjektet settes som completed, cancelled eller planned i Visma.

Utallige muligheter

Fra Tidsbanken til Visma.net

Tid som du og dine ansatte stempler eller registrerer mot prosjekter og delprosjekter vil overføres til Visma.net som prosjekttransaksjoner. Timene i transaksjonen vil være koblet mot den ansatte som registrerer dem.
I tillegg vil ekstra data mot prosjektene og delprosjektene som kostpris og produkt-/timetype og andre detaljer føres over. Dere bestemmer selv i oppsettet hvilke informasjon som skal synkroniseres over til Visma.net.
Fra Tidsbanken overføres både arbeidet og fakturerbar tid. Markerer du timer som fakturerbare i Tidsbanken føres denne informasjonen også over til Visma.

Unngå dobbeltarbeid

Ikke opprett data i to systemer. Få informasjonen synkronisert umiddelbart, slik at dere kan fange tiden riktig med en gang.

Overfør riktig data

Få med deg all den nødvendige informasjonen fra Tidsbanken. Overfør de verdiene dere trenger på prosjektene deres, om det er kostpris, produkt-/timetype eller annen nødvendig data.

Riktig første gang

Enkel timeregistrering for ansatte gjør at timene føres riktig første gang. La ansatte registrere tid på stempleskjermer, PC eller mobil.

Umiddelbar fakturering 

Ved stempling av arbeidstid kan du enklere holde timelistene oppdatert og korrekte på daglig basis. Dataen synkroniseres fortløpende over til Visma.net og gjør at dere kan følge fremdriftsplanen opp tettere, og få større prosjektkontroll.
Straks et prosjekt er ferdig kan man fakturere det. Dette fører til bedre likviditet og enklere lønnsbehandling. Dette betyr færre kundeklager da regningen kommer raskere,  samtidig som du har bedre dokumentasjon av hva som faktisk skjedde, og gode fakturagrunnlagsrapporter til dine kunder.

 

Se en demo

Ønsker du mer informasjon om vår integrasjon med Visma.net ?

Fyll ut skjemaet om du ønsker mer informasjon, eller om du er klar for å komme i gang med en mer sømløs flyt for dine data.