Tidsbanken for produksjonsvirksomheter

Moderne og fleksibelt system for produksjonsindustrien

Alt i ett løsning for produksjonsbedrifter

Hvordan sparer produsenter tid, samtidig som de blir mer lønnsomme?

 

I mange bedrifter bruker ledere mye tid på å se over timelister til de ansatte. Timelistene blir ofte levert inn til godkjenning kun en gang i uken, eller i verste fall, på slutten av måneden. For å løse dette kan de ansatte få muligheten til å stemple seg inn og ut av arbeid i sanntid. De kan benytte seg av en stasjonær skjerm på arbeidsplassen, eller de kan bruke mobilen sin. Om de ansatte i tillegg stempler seg inn på ulike arbeidsoppgaver eller ordrer, kan bedriften også få en oversikt over hva arbeidsdagen faktisk brukes på.
 
Alt av overtid og tillegg blir automatisk utregnet og ledere kan godkjenne timene fortløpende. Alt sendes deretter over til lønn med noen få klikk, noe som gjør at lederne i bedriften spare timevis med arbeid, og heller bruke tiden på sin kjernevirksomhet.
 
Samtidig som timelisten automatiseres kan lederne også bruke mindre tid på skiftplanlegging. Ofte er det to eller flere uker som gjentar seg gjennom hele året, og da kan en leder enkelt rulle ut en gjentakende skiftplan for sine ansatte. Skiftplanlegging skal være enkelt slik at du til enhver tid kan optimalisere arbeidsstyrken din uten ekstra arbeid.

 

Kom i gang:

Utforsk mulighetene

1
Enkel lønn
...

Digitale timelister sparer deg og din bedrift for usikkerheter og bortkastet tid. Skifttillegg og overtid regnes ut automatisk og registreringen går mye fortere. Lønn gjøres med noen få klikk ettersom grunnlaget allerede ligger klart i systemet.
I tillegg kan man ved å la ansatte stemple tid mot ulike arbeidsoppgaver, ordrer, eller prosjekter, raskt få oversikt over hva arbeidstiden faktisk blir brukt på. Basert på denne informasjonen kan det iverksettes tiltak for å effektivisere arbeidet fortløpende.

2
Fraværoversikt
...
For en leder med ansvar for mange ansatte kan det være en utfordring å holde oversikt over fraværet i bedriften. Med å registrere fravær i forbindelse med for eksempel egenmelding, sykemelding, avspasering, og ferie, kan det enkelt hentes ut rapporter på valgfrie perioder som gir status på fraværsprosenten og hvor mange enkeltdager med egenmeldt sykdom som er brukt. Les våre beste tips for håndtering av sykefravær her.
3
Registrer avvik
...

I løpet av en arbeidsdag kan det oppstå uforutsette hendelser. For eksempel slutter en maskin å fungere, og behøver vedlikehold. Ved å registrere denne hendelsen som et avvik kan bedriften få oversikt over hvor mange maskinstopp som forekommer i en gitt periode. Statistikken på avvik oppdaterer seg fortløpende slik at man enkelt kan sette inn de tiltakene som er nødvendig, tidsnok.

4
Stasjonær stempleskjerm
...

Mange bedrifter benytter seg av våre stasjonære stempleskjermer. På den måten må de ansatte fysisk være på arbeidsplassen for å kunne stemple seg inn på arbeid. For å effektivisere stemplingen kan de ansatte benytte seg av kort eller brikker som skannes på en kortleser. Det er selvfølgelig mulig for ansatte å stemple på mobilen sin, da gjerne avgrenset til internettet på arbeidsplassen.
Med en stasjonær skjerm vil det i tillegg være enkelt å digitalisere besøksregistreringen på anleggene.

...

Vil du vite hva andre i din bransje gjør for å spare penger?

Da bør du snakke med Karl-Erik. Han har flere år bak seg i Tidsbanken og har hjulpet flere 100 bedriftsledere i produksjonsindustrien til en mer effektiv og lønnsom virksomhet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.