Slik får du dine ansatte til å skrive avviksmeldinger

Avviksmeldinger blir ikke sendt inn

Med enkel registrering av avvik rett fra mobilen kan sjåførene sende inn avvik fortløpende. For du som er i kontakt med kundene er det viktig at du er i forkant av problemene.

Registrerer sjåførene avvik som oppstår?

 

Uønskede hendelser skjer

Med enkel registrering av avvik rett fra mobilen kan sjåførene sende inn avvik fortløpende. For du som er i kontakt med kundene er det viktig at du er i forkant av problemene.

Da er det du som opplyser kunden om problemet, ikke motsatt!

Som leder vil man øyeblikkelig bli varslet når nye avvik oppstår, slik at man enkelt kan iverksette tiltak, tidsnok.

For at man skal få de ansatte til å faktisk registrere avvik er det viktig at man:

  • Har et enkelt og intuitivt system som kan brukes hvor og når som helst.
  • Har muligheten til å bygge opp systemet 100% i henhold til sin egen virksomhet.
  • Kvitter seg med papirlister som aldri fylles ut, og som bare er i veien.

Husk at manuelle papirlister er tungvint å fylle ut, og det er lett for å skli ut etter kort tid. Med å gi de ansatte et tilgjengelig verktøy som man selv har muligheten til å sette sammen, øker man sannsynligheten for at avvikene faktisk blir registrert.