Digital sjåførhåndbok gir økt lønnsomhet

HMS er kostnadsdrivende for transportbransjen

Med en digital sjåførhåndbok kan du tilgjengeliggjøre alt av nødvendige dokumenter, rutiner og lister for alle ansatte med få klikk.

Sjåførhåndbok

 
 
 

Digitalt rett på mobil

Med en digital sjåførhåndbok kan du tilgjengeliggjøre alt av nødvendige dokumenter, rutiner og lister for alle ansatte med få klikk.

De fleste har krav om leserbekreftelse på det aller viktigste innholdet sitt. Da er alle sjåfører nødt å gå inn og kvittere ut for at de har lest de ulike dokumentene. 
Hvorfor skal man ikke ha dokumentasjon på at alle sjåfører er oppdatert på de nyeste rutinene?

 

Kvalitetsstyring for transportbransjen

Transportbransjen møter utfordringer innen HMS som få andre bransjer møter. Informasjonsflyt er ofte vanskelig med flere sjåfører på veiene samtidig. Samler dere viktige dokumenter på papir og i permer har dere ofte utdaterte dokumenter som ikke leses eller brukes.

Med sjåførhåndbok fra Tidsbanken oppretter man selv en oversiktlig struktur som er enkel for sjåførene å forstå.

Unngå bøter fra arbeidstilsynet, og vis kundene deres at dere tar internkontroll og kvalitetsikring på alvor.