Hvorfor fartsskrivere ikke kan brukes til timeliste

Hvorfor fartsskriveren ikke fungerer som timeliste

Mange bedrifter i transportbransjen synes det er vanskelig å innhente timene til sjåførene, og bruker derfor fartsskriveren som timeliste.

Fang tilgjengelighetstiden

Mange bedrifter i transportbransjen synes det er vanskelig å innhente timene til sjåførene, og bruker derfor fartsskriveren som timeliste.

Det later å være genialt, den fører jo seg selv – kun ved hjelp av at den ansatte setter inn sjåførkortet sitt i skriveren. Dessverre har medaljen en bakside.

Først og fremst er det ikke lovlig, som i seg selv er god nok grunn til å ikke bruke den til det. I tillegg mister man verdifull informasjon om faktisk arbeidstid. Fartsskriveren gir deg kun en oversikt over når sjåføren kjører bilen, eller hviler – den gir ingen informasjon om den faktiske arbeidstiden.

Tilgjengelighetstid er et nøkkelord. Får man kontroll på det vil man kunne få full utnyttelse av sjåfør og kjøretøy. Det er den faktiske arbeidstiden man ønsker å fange, det er tross alt den som gir grunnlaget for lønn.

  • Fjern frustrasjon rundt timefangst
  • Timelister som skriver seg selv
  • Overtid og tillegg genereres automatisk