Transportselskaper betaler ut for mye i overtid

Ikke la overtid være et problem

Mange betaler ut for mye overtid til sine sjåfører hver eneste måned. Uten system for å registrere faktisk arbeidstid ender mange opp med helt feil grunnlag for overtid. 

Ikke la overtid være et problem

 
Betaler du for mye overtid?

Mange betaler ut for mye overtid til sine sjåfører hver eneste måned. Uten system for å registrere faktisk arbeidstid ender mange opp med helt feil grunnlag for overtid. Begynn med å få på plass tilgjengelighetstid i timelisten til sjåførene, slik at dette kan lukes ut fra overtidsgrunnlaget.

Hva regnes ikke som arbeid:

  • Reisetid med ferje eller tog når kjøretøyet er om bord i ferja eller toget
  • Ventetid ved grenser
  • Ventetid som følge av trafikkforbud (for eksempel helgeforbud og nattforbud i Tyskland)
  • Opphold ved siden av føreren eller i køye når det er to sjåfører i samme kjøretøy, selv om kjøretøyet er i bevegelse

Manuell utregning hører ikke til i 2020

Med å ha et system som tilpasses deres bedrift vil alt av arbeidstid og overtid automatisk genereres rett i timelisten. Timelistene bygger seg selv, og man sparer både tid og penger på unødvendig manuelle utregninger og menneskelige feil ved dette.