Praktisk info fra TIdsbanken

Ansatte kommer mer presist

Ved å innføre stempling opplever de fleste bedrifter at ansatte får et mer bevisst forhold til sin egen arbeidstid. Resultatet er mer pliktoppfyllende ansatte som ikke slurver med arbeidstiden.

Manuelle timelister følger med seg mange fallgruver. Dråpen for mange bedrifter til å skifte over til mer moderne og digitale løsninger er misnøyen som vokser blant de ansatte rundt feil med timelistene når det er tid for lønn. De fleste vet at ansatte fyller ut timelister i slutten av uken, eller i verste fall slutten av måneden. Da slurves det gjerne, og det er lett for ansatte å runde opp timene. For din del som arbeidsgiver så kan dette medføre manglende kontroll på om timegrunnlaget faktisk er riktig. Mange har ansatte som på bakgrunn av dette ikke forholder seg like sterkt til sin egen arbeidstid, og som ofte kan komme 5 minutter for seint i ny og ne. Hvor mange minutter blir det i måneden, per ansatt, og hvor mye penger taper du på det?

Sanntidstempling gjør at ansatte forholder seg til arbeidstiden på en helt ny måte. Ansatte slutter å slurve med arbeidstiden, kommer presist, og lønn blir alltid riktig. Det tjener begge parter på.