Praktisk info fra TIdsbanken

Høyere faktureringsgrad og nøyaktige prosjektregnskap

Med stempling fører ansatte timelistene mer nøyaktig. Dette kan bety økt faktureringsrad for mange virksomheter.

Å bruke manuelle papirlister er en svært tidkrevende prosess, samtidig som det gjerne åpnet for feilføring av timer, spesielt ved bytting av prosjekter i løpet av dagen. Dette fører til at man ofte kan miste timekontrollen over prosjektene. 

Vi ser til stadighet eksempler på at ansatte glemmer småjobber hvis man f. eks hjelper til på et prosjekt enn det man jobber på.
Her kan man gå glipp av ekstraarbeid og man får unøyaktige prosjektregnskap. Ved å stemple får man flere fakturerbare timer og riktigere prosjektregnskap. 

Ved stempling kan man holde timelistene ajour på daglig basis. Dette betyr at straks et prosjekt er ferdig kan man fakturere. Dette fører til bedre likviditet og enklere lønnsbehandling.

  • Færre kundeklager da regningen kommer raskere.
  • Færre kundeklager når du har bedre dokumentasjon av hva som faktisk skjedde, og gode fakturagrunnlagsrapporter til dine kunder.
  • Bedre likviditet ved å få ut faktura raskere.