Praktisk info fra TIdsbanken

Bruk mindre tid på timelistene

Ved å ta i bruk stempling vil ansatte bruker mindre tid på å føre timer, samtidig som ledere bruker mindre tid på å godkjenne og rette feil i timelisten.

Å la ansatte sitte og føre timelistene sine manuelt er bortkastet tid. I tillegg til at det er en tidkrevende prosess medfølger det også en økt sjanse for feilføringer. 
Ved å la ansatte stemple tid istedenfor lar du timelisten bygge seg selv dag for dag. Ansatte slipper å gjøre det basert på hukommelse, og du slipper å hente inn timelistene og sitte og tyde dem. Det gjør arbeidet enklere, samtidig som ansatte kan være trygg på at lønn blir riktig, hver gang. 

Med å ta i bruk et godt system for timeføring vil du spare 75 % av tiden du bruker på kontroll av timelister.