Praktisk info fra TIdsbanken

Innfør fleksitidsordning og få mer fornøyde ansatte

Forskning viser at ansatte som kan avspasere arbeidstid er mer fornøyd enn andre ansatte. Med Tidsbanken kan man gjøre dette uten at en slik ordning blir misbrukt.

Hvis man ønsker å beholde fleksibiliteten for sine ansatte kan det å innføre en fleksitidsordning være en god idé. Gjøres dette sammen med å innføre stempling for ansatte slipper man at en slik ordning blir misbrukt. Ansatte får et sterkere forhold til sin egen arbeidstid, samtidig som arbeidshverdagen blir mer fleksibel for dem. Dette gir deg mer fornøyde ansatte som igjen vil resultere i et bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og høyere produktivitet. 

Ved å ha et system som regner fleksitiden automatisk slipper dere å bruke tid på det. Både ansatte selv, og ledere har umiddelbar informasjon om fleksitidskontoen, noe som sparer dere for frustrasjon, usikkerhet og spørsmål rundt ansattes arbeidstid.