Raskere og mer nøyaktig månedsregnskap

Raskere og mer nøyaktig månedsregnskap

Mange sliter med å få månedsregnskapene riktig i tide. Med Tidsbanken får du lønnsbehandling ved månedslutt unnagjort i løpet av en time.

Få bedre styring med nøyaktige månedsregnskap.

Lønnskostnadene er den største variable kostnaden i regnskapet og er derfor viktig å få inn i regnskapet så raskt som mulig for å kunne bruke månedsregskapet som styringsverktøy. Det er også nødvendig at vi får kostnadene registrert på riktig periode og på riktig tidspunkt både i forhold til A-melding og regnskap, slik at vi får ut riktig rapportering både til det offentlige og til oss selv raskt og effektivt.

God kontroll på økonomien er et konkurransefortrinn, og sammen med andre faktorer en del av grunnlaget for taktiske beslutninger. I et vanskeligere marked har det vært viktig å kunne gjøre justeringer i bemanningen dersom det ikke er samsvar mellom inntektene og de totale kostandene. Spesielt nå i 2020 og 2021 har vi vært nødt til å holde et særskilt godt øye med bevegelsen i de månedlige lønnskostnadene målt opp mot omsetningen. De fleste ønsker at beregningsperioden går fra først til siste i hver måned. Vi har derfor bare noen få timer på oss til å få lønnsgrunnlaget riktig registrert i lønnsystemet. Med Tidsbanken kan selskaper få unnagjort lønnsbehandlingen ved månedsslutt med noen få klikk.

Her er vår anbefalte oppskrift:

  • Ansatte stempler inn arbeidstiden når de kommer og går.
  • Avdelingsledere eller personalansvarlige godkjenner timer fortløpende.
  • Helst hver dag men minimum hver uke.
  • Generer alle faste transaksjoner på forhånd i lønnsystemet slik at alt er klart.

Overfør lønnsgrunnlaget elektronisk ved månedsslutt.  Ved å bruke Tidsbanken kommer alle variable transaksjoner som overtid, tillegg, kjørebok og sykefravær med i integrasjonsfilen.

Få dager etter at vi begynner en ny måned kan vi derfor levere full regnskapsmessig oversikt over måneden som gikk.  Et regnskap som først er ajòur 2-3 måneder etter at perioden er over er lite verdt for annet enn årsregnskap, men om man kan hente ut oppdaterte tall til enhver tid, og i alle fall tett opptil månedsslutt kan man ta bedre beslutninger.