Praktisk info fra TIdsbanken

Du betaler bare for reell arbeidstid

Når dine ansatte må stemple så betaler bedriften kun for arbeidstid den ansatte faktisk er på jobb.

Ved stempling kan man fange tiden der den faktisk blir brukt og man slipper å hente den fra hukommelsen. Når man fører timene manuelt, vil man naturlig nok runde av arbeidstiden. En som kommer klokken 08:10 og går klokken 15:50 vil skrive 08:00–16:00 på timelisten. Dette føles urettferdig for ansatte som alltid kommer på jobb når de skal.


Forskjellen på en manuelt ført timeliste og en stemplet timeliste er langt større enn folk flest tror. Ved å plassere en stemplingsenhet der hvor arbeidet faktisk skal pågå kan raskt skape store gevinster gjennom sparte lønnskostnader. Du betaler kun for reelt oppmøte.

Plasser stemplingsuret eller byggekortleseren på for eksempel taket, i garderoben, eller i kasseapparatet, slik at ansatte enkelt kan stemple seg inn når de kommer på jobb.