Praktisk info fra TIdsbanken

Unngå at lønn blir en flaskehals

Med daglig oppfølging av timene til de ansatte er lønnsgrunnlaget alltid klart når du ønsker det. Manuelle utregninger og punching tilhører fortiden. Lønn skal kjøres med kun noen få klikk.

Mange sliter med å innhente timelistene til ansatte i slutten av måneden. I tillegg til å bruke tid på å mase og etterspørre timelistene sliter mange også med å måtte regne ut alt av ub-tillegg og overtid. 
Manuell utregning av tillegg er svært tidkrevende, og de fleste bruker fort flere timer på å få det gjort. Samtidig er sjansen for å regne ut feil stor. Med manuell utregning av alle tillegg så risikerer du å enten betale ut for mye lønn til dine ansatte, ellers så risikerer du misfornøyde ansatte som får for lite lønn utbetalt.
Uansett går det unødvendig mange timer vekk til det.

I Tidsbanken regnes alle tillegg ut automatisk. Alt legger seg inn i timelisten fortløpende basert på de reglene bedriften har. Du sparer timevis med arbeid, samtidig som du alltid betaler ut rett lønn hver gang.

Med korrekt lønnsgrunnlag som allerede ligger klart i systemet sparer du deg for at lønn blir en flaskehals i bedriften.