Del vaktlisten med dine ansatte

Del vaktlisten med dine ansatte

Er du lei av å få spørsmål fra ansatte som er i tvil om når de skal på jobb? Vaktplanlegging er en helt kritisk del av jobben for mange, derfor bør man også derfor bruke hjelpemidler som gjør jobben enklere, og som samtidig legger til rette for færre spørsmål og mer selvstendige ansatte.

Mange bruker mye tid på å lage vaktlister som de ikke klarer å dele med ansatte på en god måte. Lager du for eksempel vaktlistene dine i Excel deler man kanskje disse i facebook grupper, over e-post eller andre lignende arenaer. Utfordringene er at ofte blir ansatte syke på kort varsel, eller du har ansatte som ønsker å bytte vakter seg imellom. Resultatet blir ofte at ansatte er usikre på når de faktisk skal jobbe, og selv om du prøver å oppdatere vaktlisten og dele den får man fortsatt mange unødige telefoner fra ansatte som lurer på når neste vakt er.
Dele vaktlisten skjerm

Vaktplanlegging er en helt kritisk del av arbeidshverdagen til mange bedrifter. Det er kanskje ikke ansett som den mest spennende oppgaven som må gjøres i løpet av arbeidsdagen, men det er i de fleste tilfeller en helt nødvendig funksjon for å få driften til å gå rundt. Da er det viktig at ansatte har tilgang på den alltid oppdatere versjonen.

Med å bruke digitale nettbaserte vaktlister vil dine ansatte ha tilgang på vaktlisten rett på sin egen mobil. Alle oppdateringer og endringer kommer umiddelbart opp på mobilen til de ansatte. Da slipper du unødige telefoner fra ansatte som er tvil om de skal på jobb eller ei. I tillegg legger du til rette for at ansatte kan bytte vakter seg imellom, og du kan legge ut ledige vakter som ansatte kan plukke og ønske seg.


Med Tidsbanken sin vaktliste kan du:

  • Dele vaktlisten rett på ansattes mobiler
  • Alle har tilgang på samme vaktliste
  • Lys ut ledige vakter
  • Vaktbytte mellom ansatte
  • Planlegging basert på dine nøkkeltall