Riktig bruk av personallister

Riktig bruk av personallister

Unngå bøter fra myndighetene, løs utfordringen med personallister på en enkel måte.  Ved å la ansatte registrere seg inn og ut digitalt vil personallisten alltid være oppdatert med riktig informasjon, samtidig som du kan bruke registreringene som lønnsgrunnlag.

Ifølge bokføringsloven § 3a er restauranter og serveringssteder pålagt å føre personallister. Hensikten med loven er å bekjempe svart arbeid og beskytte arbeidstagerne. 

En personalliste skal gi en oversikt over hvem som er på jobb til enhver tid, inkludert ulønnet og innleide. Listen skal inneholde ansattes navn og fødselsnummer eller D-nummer, når den ansatte startet og avsluttet arbeidsdagen sin og bedriftens organisasjonsnummer. 

Ved føring i boken fra skattetaten er det mange feil som går igjen, blant annet på disse punktene:
  • Alle skal føre seg inn i listen med en gang de starter arbeidet
  • De skal ikke føre seg ut før de er ferdige for dagen

Ved å digitalisere personallistene kan man enkelte logge seg inn og ut når man starter og slutter arbeidsdagen og samtidig bli oppført i personallisten med all lovpålagt informasjon. 

Unngå bøter

Oppdager skatteetaten feil eller mangler med listen vil du måtte betale et gebyr. Gebyret for mangler med personallisten er kr 11 720,- for første overtredelse, og kr 23 440,- ved gjentakelse innen 12 måneder. I tillegg kommer det et gebyr på kr 2344,- for hver person som mangler i listen ved kontroll.

 

Digitalisering av personalliste

Ved å digitalisere personallisten, som inneholder start og slutt tidspunkt i sanntid, vil det ikke være mulig å manipulere denne. Personallisten kan automatisk utgjøre timelisten for den ansatte, slik at du kun lønner tiden den ansatte faktisk jobber.