Optimaliser vaktlistene ved hjelp av riktige måltall

Optimaliser vaktlistene ved bruk av OPAT

Vet du hvor mange kroner i timen dere må tjene for at det hele skal gå rundt? Vet dine ansatte hvilket mål de jobber mot? De ansatte vil jobbe hardere mot et mål de kjenner og har eierskap til. 

OPAT betyr Omsetning per arbeidstime og er et måltall som kan brukes for å se hvor mye man i snitt har i omsetning per arbeidstime som arbeides.
Dette tallet viser deg omsetningen i bedriften fordelt på det totale antall arbeidstimer. For mange virksomheter er dette et svært nyttig måltall for å måle lønnsomhet i virksomheten. I motsetning til lønnskostnadsprosent så vil ikke omsetning per time bli påvirket av sykefravær, og blir derfor av mange ledere regnet som et bedre måltall enn lønnskostnadsprosent.

En av styrkene til OPAT er at det er et tall som er forståelig for alle. Medarbeiderne har kanskje ikke et forhold til netto omsetning, men hva de faktisk slår inn i kassen hver dag.
Med å rette fokuset på omsetningen man har i dag, samt kunne optimalisere vaktlistene sine etter dette måltallet har vist seg å være svært lønnsomt for mange av våre kunder. Erfaringen fra våre kunder er at det å benytte seg av OPAT som måltall i vaktplanleggingen er mye mer lønnsomt, enn å alltid etterstrebe høyere omsetning.

Tidsbanken er et fleksibelt og inkluderende system, og med å synliggjøre måltallene man jobber mot, samt rette fokuset mot de riktige måltallene er det noe som skjer. Det gjør at de ansatte føler eierskap til omsetningen, og at det er noe de kan påvirke. Det kommer til å vekke konkurranseinstinktet hos mange.

Hvordan lykkes med OPAT?

Marginene er ekstremt små i detaljhandel, og det er derfor dette er så viktig. Man bør bemanne etter omsetning per time, slik at man kan sette inn timer på de riktige stedene. Mange planlegger ut fra lønnskostnader, og ønsker ofte å planlegge med den aller billigste arbeidskraften. Problemet er at det ofte er antatt dyrere arbeidskraft som kanskje selger og omsetter mest. Hva er da mest lønnsomt i planleggingen?

Husk å ha tydelige mål for OPAT når du planlegger de kommende ukene, da vil du i Tidsbanken kunne se dag for dag om du planlegger riktig antall timer i forhold til prognosene på omsetning. Justerer du ned en vakt med 30 min, så ser du med en gang utslag i OPAT.

Godt Brød er en av flere av våre kunder som bruker OPAT for å få rett bemanning til rett tid alle dager og timer i løpet av en uke.