Betaler du for mye lønn?

Betaler du for mye lønn?

Veldig mange ansatte fører fortsatt timelistene sine på papir i slutten av måneden. Det kan være vanskelig å huske langt tilbake i tid. Ved å benytte sanntidstempling beregnes det kun lønn for det den ansatte faktisk jobber, og ikke det den ansatte var planlagt.

Fordelen med sanntidstempling er at du kun betaler for det den ansatte faktisk jobber, og ikke bare ut fra en predefinert plan.
Kommer den ansatte 15 minutter for sent på jobb, betaler du kun for den tiden de faktisk er på jobb. Om den ansatte derimot kommer litt før, for å for eksempel ta seg en kaffekopp, skal du da betale for de 15 minuttene?

Nei, så klart ikke!

Tidsbanken justerer arbeidstiden til de ansatte automatisk. Det betyr at om den ansatte kommer 10 minutter før de var planlagt å starte på jobb, justerer Tidsbanken det til klokkeslettet de var planlagt.
Samme prinsipp gjelder når vakten er ferdig. Om den ansatte bruker lang tid etter vakt med å bytte klær eller andre gjøremål som ikke er en del av arbeidstiden, justerer Tidsbanken denne tiden automatisk også.

 

  • Spar ekstra utgifter på lønn
  • Få ansatte mer bevisst på egen arbeidstid
  • Unngå manuelle utregninger av de ansatte selv